DIGWYDDIADAU

Darganfyddwch y Rhyfel Byd Cyntaf gyda CDL

04/04/2017 9:30am - 04/04/2017 1:00pm

Gweithdy

Canolfan Ddarganfod Clore
Amgueddfa Genedlaethol Cymru Parc Cathays
Caerdydd CF10 3NP

ll_hlf

Gweithdy ar gyfer unigolion a grwpiau sydd â diddordeb mewn cynnig am arian Cronfa Dreftadaeth y Loteri i redeg prosiect am y Rhyfel Mawr.

9.00 y bore – Cyrraedd a choffi

9.30 –            Gethin Matthews (Prifysgol Abertawe / Living Legacies) – Croeso a chyflwyniad

9.40 –            Stephen Barlow (CDL) – Trosolwg o’r arian sydd ar gael a sut i ymgeisio

10.20 –          Eifion a Vivien Williams – Enghraifft 1: Flintshire War Memorials

11.00 –          Toriad am goffi + cyfle i drafod syniadau

11.30 –          Berian Elias (Llyfrgell Genedlaethol Cymru) – Defnyddio technoleg digidol i gasglu a rhannu gwybodaeth; Casgliad y Werin Cymru

12.10 –          Gethin Matthews – Enghraifft 2 + Enghraifft 3: Gwrol Ryfelwyr Caersalem Newydd + Cofebau Cymreig i’r Rhyfel Mawr; Cymru’n Cofio;  Living Legacies a’r canolfannau eraill

12.45            Stephen Barlow a’r cyfranwyr eraill – Casgliad a chyfle i drafod prosiectau penodol

                     Bydd cinio bwffe yn dilyn, gyda chyfleoedd pellach i drafod prosiectau unigol.

  • Yn y prynhawn cynhelir digwyddiad gan y canolfannau a ariannir gan yr AHRC a Chronfa Dreftadaeth y Loteri i ennyn diddordeb yn hanes y Rhyfel Mawr , i ddangos yr hyn maent yn gallu cynnig ac i roi cyfle i prosiectau i rannu eu gwaith. Am fwy o wybodaeth am hwn, cysylltwch a Nicola Gauld yn y Voices of War & Peace Centre, n.gauld@bham.ac.uk

  • Yn yr hwyr, am 7.30 yn Adeilad Addysg Gydol Oes (Continuing & Professional Education Building) Prifysgol Caerdydd, 21–23 Senghennydd Road, bydd Dr Nick Mansfield yn rhoi darlith gyhoeddus ar ‘How the British working class won the First World War: patriotism, protest and commemoration’.

AM FWY O FANYLION CYSYLLTWCH Â MEG RYDER (cynorthwy-ydd ymchwil prosiect Cofebau Cymreig i’r Rhyfel Mawr)m.c.ryder@abertawe.ac.uk