Y RHYFEL BYD CYNTAF

byddwn yn nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf O 2014 ymlaen

Mae'r safle hwn yn darparu newyddion, gweithgareddau a gwybodaeth ar goffâd y canmlwyddiant yng Nghymru

Bu'r cyfnod rhwng 1914 a 1918, a'r blynyddoedd yn union wedi hynny, yn gyfrifol am siapio'r Gymru rydyn ni’n byw ynddi heddiw. Mae angen i ni ddeall y rhesymau pam yr aeth cenhedloedd i ryfel ond mae angen gwerthfawrogi hefyd beth oedd effaith y rhyfel hwnnw, sy'n dal i'w gweld ar ein bywydau bob dydd.

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Castell Sain Ffagan, Rhyfel Byd Cyntaf © Amgueddfa Cymru