Y RHYFEL BYD CYNTAF

O 2014 gwnaeth Cymru nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cymru

Mae’r safle hwn yn olrhain achosion, digwyddiadau ac effaith y rhyfel ar bobl Cymru rhwng 1914 a 1918.

Bu'r cyfnod rhwng 1914 a 1918, a'r blynyddoedd yn union wedi hynny, yn gyfrifol am siapio'r Gymru rydyn ni’n byw ynddi heddiw. Mae angen i ni ddeall y rhesymau pam yr aeth cenhedloedd i ryfel ond mae angen gwerthfawrogi hefyd beth oedd effaith y rhyfel hwnnw, sy'n dal i'w gweld ar ein bywydau bob dydd.

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru

Castell Sain Ffagan, Rhyfel Byd Cyntaf © Amgueddfa Cymru