NEWYDDION

Gwasanaeth Teyrnged Cofeb y Cymry yn Fflandrys – Rhaglen

18 / 08 / 2014
Llun y clawr gyda chaniatâd caredig Lee Odishow, 2014

Llun y clawr gyda chaniatâd caredig Lee Odishow, 2014

© Llywodraeth Cymru/Welsh Government

© Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Gwasanaeth Teyrnged Cofeb y Cymry yn Fflandrys – Rhaglen

Cefn Pilckem, Langemark, Gwlad Belg.

3pm, 16 Awst 2014

Mae’r seremoni cyflwyno a dadorchuddio yn benllanw nifer o flynyddoedd o ymgyrchu a chodi arian gan y Grŵp Ymgyrchu dros Gofeb y Cymry yn Fflandrys i gael cofeb barhaol i gofio am wasanaeth dynion a menywod o Gymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae’r gofeb yn cynnwys cromlech a wnaed o bedair Carreg Las Pennant o chwarel Craig yr Hesg ger Pontypridd, ac ar ei phen ceir draig goch o efydd, a ddyluniwyd gan yr artist o Gymru, Lee Odishow.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi ymdrechion y Grŵp Ymgyrchu o’r cychwyn ac mae wedi cytuno i warantu diffyg o hyd at £25,000 yn y cyllid a godwyd ar gyfer y gofeb gan y Grŵp Ymgyrchu yng Nghymru ac yn Fflandrys.

I weld y Rhaglen cliciwch yma.