NEWYDDION

BBC Cymru – Y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru

29 / 09 / 2014
Ty'n y Lon, Rhydyfelin, Aberystwyth

Ty’n y Lon, Rhydyfelin, Aberystwyth

Fel rhan o brosiect y DU Gyfan, World War One at Home, mae’r BBC yn datblygu casgliad o straeon sy’n gysylltiedig â llefydd penodol yng Nghymru.

Mae straeon difyr wedi dod i’r amlwg o gymunedau cyfarwydd lle bu’r clwyfedig yn cael eu trin, lle’r oedd artistiaid yn ymateb i ddigwyddiadau erchyll, lle cadwyd carcharorion rhyfel a lle claddwyd y dewrion.

Mae’r rhain oll ar gael ar-lein yn:  http://www.bbc.co.uk/programmes/p01q7h7h