NEWYDDION

Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 – Gwerthuso

12 / 11 / 2014

Mae Pecynnau Gwerthuso ar gael nawr i unigolion a sefydliadau gofnodi a gwerthuso’r hyn a ddysgwyd a’r adborth a gafwyd yn sgil cynnal digwyddiadau ledled Cymru i nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Rydyn ni’n annog pob sefydliad, bach a mawr, yng Nghymru i ddefnyddio’r ffurflen werthuso a’r holiadur dysgu sydd wedi’u llunio ar gyfer y digwyddiadau, er mwyn gweld faint o ymwybyddiaeth sydd o’r Rhyfel Byd Cyntaf a’i etifeddiaeth.

Mae dogfennau PDF ar gael:

ffurflen werthuso

a holiadur dysgu

Mae’r Holiadur Dysgu ar gael yma drwy Survey Monkey

Dychwelwch unrhyw Ffurflenni Gwerthuso Digwyddiadau i: cymruncofio-walesrem@Wales.GSI.Gov.UK