NEWYDDION

Grantiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer prosiectau Rhyfel Byd Cyntaf

15 / 06 / 2015

FWW ladiesGyda chyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, mae miloedd o gymunedau ar draws y DU yn dod i wybod am y Rhyfel Byd Cyntaf a sut y gwnaeth lunio’r byd rydym yn byw ynddo.

Mae ystod anhygoel o straeon yn cael eu darganfod, o gartwnau papur newydd yng Nghaerdydd, i ffatrïoedd arfau yn Sir Benfro, i Bataliwn Ffrindiau yng Ngogledd Cymru. Mae prosiectau yn cael eu harwain gan gymdeithasau trigolion, grwpiau hanes lleol, clybiau ieuenctid grwpiau anabledd a ffydd, Canghennau Lleng Brydeinig Frenhinol a mwy. Mae prosiectau yn galluogi amrywiaeth eang o bobl i gymryd rhan yn y Canmlwyddiant.

Arian ar gael

Bydd CDL yn ariannu prosiectau Rhyfel Byd Cyntaf ar hyd y Canmlwyddiant. Mae grantiau ar gael o £3,000 a throsodd ac rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau nad ydynt erioed wedi gwneud cais o’r blaen, yn ogystal â’r rhai sydd eisoes wedi gwneud prosiect.

Rydym yn arbennig o awyddus i weld prosiectau sy’n edrych ar y rhyfel o bersbectif newydd, gan helpu i ddyfnhau ein dealltwriaeth o’i effeithiau.

Gallwch wneud cais fwy nag unwaith

Rydym yn hapus i weld cymunedau yn gwneud cais am gyllid fwy nag unwaith yn ystod y Canmlwyddiant.

Dewisodd nifer o grwpiau i wneud prosiectau i nodi Canmlwyddiant cychwyn y rhyfel ym mis Awst 2014, gyda llawer yn edrych ar effeithiau lleol y rhyfel. Rydym yn annog y grwpiau hyn i feddwl am yr hyn yr hoffent ei wneud nesaf.

Darganfod mwy a gwneud cais am gyllid

Os oes gennych syniad am brosiect, dywedwch wrth CDL amdano!

I gael eich ysbrydoli gan y prosiectau yr ydym eisoes wedi eu hariannu ewch i’n tudalennau gwe Rhyfel Byd Cyntaf i gael gwybod mwy am beth sydd ar gael.

Y rhaglen grantiau gyda’r ffurflen gais symlaf a chyfradd llwyddiant uchaf yw Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw.