NEWYDDION

Cronfa Dreftadaeth y Loteri – Gweithdy Ariannu ar gyfer prosiectau Rhyfel Byd Cyntaf

18 / 05 / 2016

hlfDydd Mawrth 28 Mehefin 2016
Archifau Morgannwg, Caerdydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud rhywbeth i gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru?

Ydych chi wedi meddwl am wneud cais i’r rhaglen grant CDL Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw?

Bydd tim Cymru CDL yn cynnal sesiwn wybodaeth Rhyfel Byd Cyntaf ar 28 Mehefin yn Archifau Morgannwg yng Nghaerdydd rhwng 10yb – 3yp ar gyfer cyfranogwyr sydd am wneud cais am gyllid i gynnal prosiect am gamlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Nid oes angen syniad cadarn am brosiect—dewch i gael mwy o wybodaeth.

Bydd y sesiwn yn cynnwys:

  • Golwg gyffredinol gan CDL am y cyllid sydd ar gael
  • Cyflwyniadau gan gydweithwyr canolfan ymgysylltu yn amlinellu awgrymiadau a chefnogaeth y gallant ei gynnig
  • Astudiaethau achos gan prosiectau sydd wedi derbyn arian CDL
  • Gwybodaeth gan gydweithwyr o bartneriaid cymunedol am y cymorth sydd ar gael i sefydliadau yng Nghymru
  • Cyfle i drafod syniadau ar gyfer prosiectau gyda staff datblygu CDL a phartneriaid cymunedol eraill yn y prynhawn

 

Mae llefydd yn gyfyngedig ac mae bwcio yn hanfodol. I gael lle ewch i’r dudalen Eventbrite, gyrrwch ebost at cymru@hlf.org.uk neu rhowch alwad ar 029 2023 4142.

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal yn Archifau Morgannwg, Caerdydd, CF11 8AW

HLFDewch o hyd i ni

www.hlf.org.uk
Cymru / Heritage Lottery
@hlfcymru