NEWYDDION

Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) – 31 Gorffennaf diweddariad ar gofrestru

01 / 06 / 2017
(c) Llywodraeth Cymru / Welsh Government

(c) Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cofrestru i fynychu Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) ger Cofeb y Cymry yn Fflandrys, Langemark.

  

Rydym wrthi’n anfon y ticedi ar gyfer y digwyddiad a bydd pob un sy’n mynychu’r digwyddiad yn eu derbyn erbyn 24 Gorffennaf.

 

Os nad ydych wedi’u derbyn erbyn y dyddiad hwnnw cysylltwch â ni ar 0300 062 2112 neu e-bost cymruncofio-walesrem@cymru.gsi.gov.uk