Events

30 / 01 / 2014

Cadw – Gŵyl Archaeoleg – Hanes Hylaw

Dewch â’r teulu i ddysgu am eich treftadaeth trwy roi cynnig ar grefftau hynafol, dehongli hanes trwy gelf, neu ddysgu gan arbenigwyr hanes. Mae’r holl weithgareddau’n rhad ac am dd ...

02 / 12 / 2013

Lansiad arddangosfa ddigidol Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd

Yn ystod digwyddiad  yn Y Coleg Merthyr Tudful ar ddydd Iau, 28 Tachwedd lansiodd John Griffiths AC, y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon arddangosfa ddigidol Y Rhyfel Mawr a’r Cymoedd, a grëwyd ...

08 / 11 / 2013

Gwasanaeth Coffa yn Sain Ffagan

Ar ddydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2013, caiff Gwasanaeth Coffa ei gynnal ger Cofeb Ryfel Trecelyn – a saif bellach yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ymhlith y gynulleidfa am 10.50am bydd y Dirprwy Arg ...

18 / 09 / 2013

Lloyd George – Y Dewin, Yr Afr, a’r Dyn Enillodd y Rhyfel

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru Lloyd George Y Dewin, Yr Afr, a’r Dyn Enillodd y Rhyfel Cyflwyno hanes un o brif weinidogion enwocaf Prydain. Ni ddeuai David Lloyd George o gefndir a ...

05 / 09 / 2013

Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint yn cynnal Diwrnod Agored ar thema’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint yn cynnal Diwrnod Agored ar thema’r Rhyfel Byd Cyntaf ddydd Sadwrn 14 Medi rhwng 10am a 2pm yn yr Hen Reithordy, Penarlâg. Bydd y diwrnod yn cynnwys teithiau tywy ...