Arall

09 / 09 / 2019

Amgueddfa yng Nghaernarfon yn anrhydeddu aberth y Cymry Brenhinol yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon wedi lansio cyfleuster ymchwil unigryw i anrhydeddu’r rhai a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r ba ...

David Lloyd George yn yr Salon de l’Horloge, Quai d'Orsay, 1919.

28 / 06 / 2019

David Lloyd George, Cytundeb Versailles a Chynghrair y Cenhedloedd

Mae 28 Mehefin 2019 yn nodi 100 mlynedd ers llofnodi Cytundeb Versailles a ddaeth â’r Rhyfel Byd Cyntaf i ben yn swyddogol ac arweiniodd at greu Cynghrair y Cenhedloedd. Ar gyfer blwyddyn olaf Rhag ...

Neuadd Gregynog - Gregynog Hall

18 / 04 / 2019

GŴYL GREGYNOG 2019: GWELEDIGAETH

GŴYL GREGYNOG 2019: GWELEDIGAETH 22–30 Mehefin 2019 Mae Gŵyl Gregynog, gŵyl gerddoriaeth glasurol hynaf Cymru, yn dychwelyd ym mis Mehefin gyda’i chyfuniad traddodiadol o ddigwyddiadau hafaidd ...

09 / 11 / 2018

Prosiect Coedwig Canmlwyddiant i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, wedi cyhoeddi prosiect heddiw i  blannu coed newydd i nodi 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, cyn Sul y Cofio penwythnos yma. Bydd prosiect Coedw ...

09 / 11 / 2018

Ysgolion uwchradd yn cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Wrth i Gymru nodi 100 mlynedd ers Diwrnod y Cadoediad, mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi lansio adnoddau dwyieithog newydd i ysgolion yn seiliedig ar ffilm hirddisgwyliedig Peter Jackso ...