Arall

28 / 03 / 2014

Cymru: 14-18 NOW

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig.   OWEN SHEERS AND NATIONAL THEATRE WALES COMMISSIONED TO MARK FIRST WORLD WAR CENTENARY National Theatre Wal ...

27 / 03 / 2014

Cynllun Cofebau Rhyfel am ddiogelu treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf

Mae cynllun newydd i ddiogelu a dathlu cofebau rhyfel Cymru wedi’i lansio gan y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon mewn cynhadledd yn Llanfair-ym-Muallt. Mae o leiaf 3,000 o gofebau rhyfel yn hysbys y ...

14 / 03 / 2014

GALWAD I WIRFODDOLWYR LEDLED CYMRU: HELPWCH DDOD O HYD I HANES COLL Y RHYFEL BYD CYNTAF!

    Mae pobl leol ledled Cymru’n cael eu hannog i chwarae eu rhan mewn ymgyrch hanfodol a fydd yn datgloi cyfrinachau lleoedd y Rhyfel Byd Cyntaf gan sicrhau bod eu lle mewn hanes yn cael ...

13 / 03 / 2014

AMGUEDDFA Y FFIWSILWYR BRENHINOL CYMREIG

Mae Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig  yn ceisio dod â milwyr y FfBC a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn ȏl at ei gilydd. Mae yn  chwilio am luniau y milwyr a ddisgynnodd er mwyn e ...

12 / 03 / 2014

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn dyfarnu £9,200 i Gyfeillion Awstin Sant Penarth i nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Heddiw mae Cyfeillion St Augustine wedi derbyn £9,200 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) ar gyfer y prosiect, “World War One Roll of Honour – Restoration and Remembrance” yn Eglwys Awsti ...