Arall

27 / 02 / 2014

Prif Weinidog Cymru’n rhoi teyrnged i Filwr Dienw o’r Unol Daleithiau

Fel rhan o’i ymweliad â’r Unol Daleithiau yr wythnos hon, mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi gosod torch ar ran pobl Cymru ar fedd y Milwr Dienw ym Mynwent Genedlaethol Arlington, Virgin ...

17 / 02 / 2014

Diweddariad gan yr Athro Syr Deian Hopkin, Cynghorydd Arbenigol Prif Weinidog Cymru ar y Rhyfel Byd Cyntaf

Treuliodd yr Athro Syr Deian Hopkin ddau ddiwrnod (5 a 6 Chwefror 2014) yng Ngwlad Belg a Ffrainc, yn cyfarfod â gwleidyddion lleol, academyddion, tywyswyr meysydd brwydr, diplomyddion a phobl leol. ...

11 / 02 / 2014

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi dyluniad cofeb Gymreig y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwlad Belg

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y dyluniad arfaethedig ar gyfer cofeb newydd i goffáu’r milwyr o Gymru a frwydrodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y gofeb yn cael ei chodi ym mhentref ...

27 / 01 / 2014

Y DIWEDDARAF am y Gofeb Ryfel newydd i gofio Cymry’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Langemark, Gwlad Belg

Ionawr 2014 – y newyddion diweddaraf: Parhau mae’r gwaith ar y Gofeb newydd yn Langemark, Gwlad Belg, i gofio’r Cymry a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd pedwar o Gerrig Gleision P ...

07 / 01 / 2014

Cais am wybodaeth – Ffurflenni Hysbysu ynghylch Gweithgareddau Coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 wrthi’n crynhoi ac yn rhannu gwybodaeth am weithgareddau sy’n coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n digwydd yng Nghymru, boed ar lefel leol ...