Arall

11 / 02 / 2014

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi dyluniad cofeb Gymreig y Rhyfel Byd Cyntaf yng Ngwlad Belg

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y dyluniad arfaethedig ar gyfer cofeb newydd i goffáu’r milwyr o Gymru a frwydrodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y gofeb yn cael ei chodi ym mhentref ...

27 / 01 / 2014

Y DIWEDDARAF am y Gofeb Ryfel newydd i gofio Cymry’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Langemark, Gwlad Belg

Ionawr 2014 – y newyddion diweddaraf: Parhau mae’r gwaith ar y Gofeb newydd yn Langemark, Gwlad Belg, i gofio’r Cymry a wasanaethodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd pedwar o Gerrig Gleision P ...

07 / 01 / 2014

Cais am wybodaeth – Ffurflenni Hysbysu ynghylch Gweithgareddau Coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 wrthi’n crynhoi ac yn rhannu gwybodaeth am weithgareddau sy’n coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n digwydd yng Nghymru, boed ar lefel leol ...

19 / 12 / 2013

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – ADFER COFEB I’R 38AIN ADRAN (GYMREIG) YNG NGHOED MAMETZ

Cafodd Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad ei gomisiynu gan Gangen De Cymru o Gymdeithas Ffrynt y Gorllewin i adfer y Gofeb i’r 38ain Adran (Gymreig) yng Nghoed Mametz yn gynharach eleni. Mae gweithg ...

11 / 12 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn Helpu Llandudoch Rannu Hanesion Faciwîs

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) wedi rhoi grant £78,000 i “Hanes Llandoch” i nodi effaith y ddwy Ryfel Byd ar ardal Llandudoch, Sir Benfro ac i helpu dychwelyd y rheiny a ddaeth i’r ardal ...