Arall

28 / 11 / 2013

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lansio ‘Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig’

Lansiwyd archif ddigidol unigryw, Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig (cymru1914.org) yn Y Coleg Merthyr Tudful heddiw. Datblygwyd Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig gan bartneriaeth wedi ...

08 / 11 / 2013

Amgueddfa Cymru yn cyhoeddi ei rhaglen bedair mlynedd i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ar ddydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2013, caiff Gwasanaeth Coffa ei gynnal ger Cofeb Ryfel Trecelyn – a saif bellach yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ymhlith y gynulleidfa am 10.50am bydd y Dirprwy Arg ...

04 / 11 / 2013

Ymgyrch Pabi’r Lleng Brydeinig Frenhinol mewn Partneriaeth â B&Q

Yn ystod yr ymgyrch genedlaethol bydd y Lleng yn gofyn i’r cyhoedd ac awdurdodau lleol brynu hadau pabi Fflandrys o B&Q i blannu yn eu tir eu hunain. Bydd yr ymgyrch yn gorchuddio’r D ...

28 / 10 / 2013

Y Prif Weinidog yn lansio rhaglen goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru ac yn cyhoeddi £850 mil i’w wario ar adnoddau addysgol i gofio’r rhyfel

Mae Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918, y Rhaglen Fframwaith i Goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru, wedi cael ei lansio’n swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones. Cyhoeddodd y Prif W ...

27 / 10 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri: Cynorthwyo Cymru i Gofio 100 Mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf

I gyd-fynd â chyhoeddiad gan y Prif Weinidog ar raglen eang o weithgareddau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae CDL yn cadarnhau ei ymrwymiad parhaol i gynorthwyo pobl Cymru cofio a rhannu storiâu a ...