Arall

28 / 10 / 2013

Y Prif Weinidog yn lansio rhaglen goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru ac yn cyhoeddi £850 mil i’w wario ar adnoddau addysgol i gofio’r rhyfel

Mae Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918, y Rhaglen Fframwaith i Goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru, wedi cael ei lansio’n swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones. Cyhoeddodd y Prif W ...

27 / 10 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri: Cynorthwyo Cymru i Gofio 100 Mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf

I gyd-fynd â chyhoeddiad gan y Prif Weinidog ar raglen eang o weithgareddau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae CDL yn cadarnhau ei ymrwymiad parhaol i gynorthwyo pobl Cymru cofio a rhannu storiâu a ...

10 / 10 / 2013

Grant CDL i brosiect Rhyfel Byd Cyntaf Ysgol Maes Garmon

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhoi £10,000 i Ysgol Maes Garmon, Sir y Fflint a fydd yn caniatáu i ddisgyblion yr ysgol ymchwilio effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar drigolion yr ardal.   Bydd y gr ...

30 / 09 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri’n helpu Rhymni ‘Cofio’r rhai a Gollwyd’

Mi fydd grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) i Rhymney Comprehensive School yn galluogi disgyblion a phobl leol i ddysgu am dreftadaeth Rhyfel Byd Cyntaf y gymuned.  Fel rhan o raglen CDL Rhyf ...

19 / 09 / 2013

Ymweliad y Prif Weinidog â gogledd Ffrainc i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf yn parhau

Bydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, yn ymweld â maes brwydr y Somme heddiw (19 Medi) fel rhan o daith o amgylch meysydd brwydrau gogledd Ffrainc a Gwlad Belg ar ddechrau’r rhaglen Gymreig i goff ...