Arall

05 / 09 / 2013

Cymru’n cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf – Ymweliad Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y bydd yn ymweld â Gwlad Belg a Ffrainc yn ddiweddarach yn y mis i roi cychwyn ar raglen Cymru i goffáu can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn ...

04 / 08 / 2013

Arian Loteri yn helpu Aberhonddu i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi rhoi grant i helpu Aberhonddu i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf – y grant cyntaf yng Nghymru fel rhan o’r rhaglen Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw.  Mae’r grant ...

11 / 07 / 2013

Llywodraeth Cymru i gyfrannu at y gwaith o ailwampio

 Mae cofeb i filwyr Cymru yng ngogledd Ffrainc yn mynd i gael ei hailwampio ac mae Llywodraeth Cymru yn mynd i roi cymorth ariannol i’r gwaith. Mae John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant, wedi cyho ...

15 / 05 / 2013

Rhyfel Byd Cyntaf: Ddoe a heddiw

Heddiw, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) yn lansio Y Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw, rhaglen grantiau bychain gwerth £6 miliwn i helpu cymunedau i nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.   M ...

18 / 03 / 2013

Prosiect amserol yn bwrw goleuni ar gartwnau’r Rhyfel Byd Cyntaf

Gwaith Rhyfel Byd Cyntaf un o gartwnyddion papur newydd mwyaf dylanwadol Cymru, J M Staniforth (1863-1921), fydd ffocws prosiect digidol dychmygus a arweinir gan Brifysgol Abertawe ac sydd wedi cael c ...