DIGWYDDIADAU

Gwasanaeth Coffa yn Sain Ffagan

09/11/2013 10:30am - 09/11/2013 1:00pm

Arddangosfa, Gwasanaeth, Sgwrs / Darlith

St Fagans National History Museum
Cardiff
CF5 6XB

Ar ddydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2013, caiff Gwasanaeth Coffa ei gynnal ger Cofeb Ryfel Trecelyn – a saif bellach yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru.

Ymhlith y gynulleidfa am 10.50am bydd y Dirprwy Arglwydd Raglaw – yr Asgell Gadlywydd Graham Morgan, cangen Trecelyn y Lleng Brydeinig a nifer o gyn-filwyr, yno i goffau aberth milwyr y ddau Ryfel Byd, a rhyfeloedd eraill.

Cyn y gwasanaeth eleni, bydd y Parchedig Jefford yn arwain gorymdaith o brif fynedfa’r Amgueddfa at y gofeb, gan ddechrau am 10:30am, cyn cynnal dwy funud o dawelwch am 11am. Mae croeso i ymwelwyr fynychu’r gwasanaeth coffa, sy’n cynnwys seremoni gosod torch.

Wedi’r gwasanaeth (11.30am – 1pm), bydd curaduron Sain Ffagan a nifer o’r amgueddfeydd cenedlaethol eraill yn ymgynnull yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale i rannu straeon, gwybodaeth am ddigwyddiadau ac i dangos gwrthrychau, fydd yn rhan o raglen pedair mlynedd yr Amgueddfa i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf.