DIGWYDDIADAU

Arddangosfa arlein: ‘”Bydd eu henwau’n byw am byth”: dadorchuddio cofebion rhyfel cudd yn Archifau Gorllewin Morgannwg’

West Glamorgan Archive Service

11/11/2018 11:00am - 11/11/2019

Arddangosfa

West Glamorgan Archive Service
West Glamorgan
Swansea
SA1 3SN

Gwefan: http://www.swansea.gov.uk/westglamorganarchives

Canmlwydd yn ôl y dydd Sul yma, am 11yyb, daeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben. I goffáu’r canmlwyddiant, rydyn ni wedi cyflwyno adnodd arlein ar sail y rhestrau anrhydedd sy gyda ni. Rydyn ni’n cadw nifer ohonyn nhw o eglwysi, ysgolion, cymdeithasau a busnesau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Rydyn ni wedi’u digideiddio nhw a gwneud rhestr o’r 4295 o enwau sydd arnyn nhw yn nhrefn yr wyddor, fel teyrnged barhaol i ddynion a merched ein hardal a gymerodd rhan yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd hyn ar ein gwefan, www.abertawe.gov.uk/archifaugorllewinmorgannwg.