DIGWYDDIADAU

Hwyrnos y Cofio

Clydach Community Council

09/11/2018 6:30pm - 09/11/2018 9:30pm

Perfformiad

Calvary Church
Vardre Rd
Clydach
Swansea SA6 5LY
United Kingdom

Gwefan: http://https://www.facebook.com/clydachcc/?eid=ARBSYjjLYxZ0LI15dttBxPnqi8HA-3Jm_87II83wIWI4R5yFkkQo03KaaWG5PUaXr99c4A4nV2jGb3BP&fref=tag

Darlleniadau o’r Wasg leol ynghyd â cherddoriaeth y cyfnod. Bydd Cor cymunedol lleol yn cael ei ffurfio i berfformio caneuon poblogaidd ac emynau’r cyfnod. Croeso i bawb. Paratoadau i gychwyn ganol Medi. Manylion i ddilyn.
Mae tocynnau ar gyfer ein digwyddiad ‘Clydach yn Cofio’ ar nos Wener, 9fed o Dachwedd nawr ar werth. Noson yng Nghanolfan Gymunedol Clydach i ddechrau am 6.30pm.

Tocynnau yn £3 ac ar gael o’r Ganolfan Gymunedol ar ddyddiau Llun, Mawrth a Iau rhwng 9am a 4pm.