DIGWYDDIADAU

Lloyd George – Y Dewin, Yr Afr, a’r Dyn Enillodd y Rhyfel

28/09/2013 0:00am - 10/05/2014 0:00am

Arddangosfa

National Library of Wales

© Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales.

© Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales.

Arddangosfa yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Lloyd George

Y Dewin, Yr Afr, a’r Dyn Enillodd y Rhyfel

Cyflwyno hanes un o brif weinidogion enwocaf Prydain.

Ni ddeuai David Lloyd George o gefndir arbennig o freintiedig, ond serch hynny daeth yn Brif Weinidog Prydain ym mis Rhagfyr 1916, pan oedd y Rhyfel Mawr yn ei anterth.  Hyd heddiw, ef yw’r unig Gymro i wasanaethu yn y swydd hon. Yn yr arddangosfa hon o’i ddyddiaduron a’i lythyrau cewch weld cymysgedd ddifyr o newyddion o’r byd gwleidyddol wedi’i blethu’n gelfydd â chlecs personol a theuluol. Bydd hefyd ffilmiau i’w gweld o gasgliad yr Archif Sgrin a Sain Genedlaethol, yn ogystal ag eitemau personol o gasgliad Amgueddfa Lloyd George.

Am ragor o wybodaeth ar Lyfrgell Genedlaethol Cymru cliciwch ar http://www.llgc.org.uk, neu am ragor o wybodaeth ar yr arddangosfa cysylltwch â post@llgc.org.uk neu 01970 632471.