DIGWYDDIADAU

Theatr Genedlaethol Cymru: Mametz

Theatr Genedlaethol Cymru / National Theatre Wales, 14-18 NOW

24/06/2014 7:30pm - 05/07/2014 10:00pm

Perfformiad

2 Glynheulog Cottages
Gwehelog
Usk
Monmouthshire NP15 1HZ
UK

Gwefan: http://www.nationaltheatrewales.org/mametz

Mametz-A4Poster HiResCyd-gomisiynwyd gan National Theatre Wales a 14-18 NOW, Comisiynau Celf Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, wedi’u cefnogi gan ddefnyddio nawdd cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Cyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri

Bydd y cynhyrchiad safle benodol hwn ar raddfa fawr yn cael ei berfformio mewn coetir hynafol ger Brynbuga, Sir Fynwy, ac yn rhoi cipolwg byw i’r gynulleidfa ar fywyd – a marwolaeth – yn ffosydd a chaeau brwydro’r Somme.

Wedi’i ysbrydoli gan gerdd yr awdur Cymreig Owen Sheers, Mametz Wood, bydd yn defnyddio deunydd ysgrifenedig gan rai o’r beirdd fu’n ymladd yn un o frwydrau mwyaf gwaedlyd y Somme, neu â’i gwelodd – Brwydr Mametz Wood, lle cafodd 4,000 o’r 38fed Llu (Cymreig) eu lladd neu eu hanafu. Ymhlith y milwyr a gymerodd ran oedd nifer o feirdd rhyfel allweddol Cymru a Lloegr, yn cynnwys Robert Graves, David Jones, Siegfried Sassoon a Llewellyn Wyn Griffith, a hen hen ewythr Sheers ei hun, William Cross.

 

Tocynnau:  nationaltheatrewales.org/cy/mametz#lleoliad

 

Tîm Creadigol:

Awdur – Owen Sheers
Cyfarwyddwr – Matthew Dunster
Dylunydd – Jon Bausor
Cysylltydd Creadigol – Christopher Morris
Dylunydd Golau – Lee Curran
Dylunydd Sain – George Dennis

Canllaw Oed: 14+

Mae Mametz wedi’i gyd-gomisiynu gan National Theatre Wales a 14-18 NOW, WW1 Centenary Art Commissions, ac wedi’i gefnogi yn defnyddio arian cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Arts Council England a Chronfa Treftadaeth y Loteri.