DIGWYDDIADAU

Pabi’r Coffáu

Amgueddfa Cymru

21/07/2018 - 03/03/2019

Arddangosfa

National Museum Cardiff
Cardiff
Cathays Park
CF10 3NP

Gwefan: http://https://museum.wales/cardiff/whatson/10079/Poppies-for-Remembrance-/

Bydd yr arddangosfa hon yn edrych ar sut y daeth y pabi yn symbol coffáu, a bydd yn gyfle i fyfyrio ar golledion.
Bydd Pabi’r Coffáu hefyd yn edrych ar wyddoniaeth a bioamrywiaeth y pabi, sydd â nifer o wahanol rywogaethau ledled y byd, a’r bygythiadau sydd i’w fodolaeth.
Ers miloedd o flynyddoedd, bu cysylltiad agos rhwng y pabi â meddyginiaeth, a hefyd marwolaeth. Mae wedi ysbrydoli beirdd ac arlunwyr. Ymladdwyd rhyfel dros y Pabi Gwyn a’r opiwm a gynhyrchai, ac mae gwrthdaro hyd heddiw yn ei sgil. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, morffin – sy’n deillio o opiwm – oedd y poenladdwr cryfaf ar gael a châi ei ddefnyddio’n helaeth ar faes y gad.
Roedd Pabi Coch yn olygfa gyffredin ar feysydd brwydrau’r rhyfel, ac yn sgil hynny daeth yn symbol coffáu poblogaidd. Mae rhai pobl yn dewis gwisgo’r Pabi Heddwch gwyn, a werthwyd gyntaf ym 1933, neu’r pabi porffor diweddar sy’n coffáu’r anifeiliaid a laddwyd mewn rhyfeloedd.
Bydd Pabi’r Coffáu yn gwahodd ymwelwyr i archwilio hanes y pabi a’i holl amrywiaeth, ac ystyried sut rydyn ni’n ymdrin â rhyfeloedd ddoe a heddiw trwy gyfrwng y symbol hwn.