DIGWYDDIADAU

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Cofio

National Assembly for Wales

11/11/2015 10:00pm - 21/02/2016 4:30pm

Arddangosfa

Pierhead Street
Cardiff
Cardiff bay
CF991NA

Gwefan: http://www.assembly.wales

Dysgwch am hanesion cudd y milwyr a frwydrodd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a’u teuluoedd, wedi’u hadrodd drwy leisiau eu disgynyddion.

Mae Aelodau’r Cynulliad a staff y Comisiwn wedi chwilio drwy hanesion eu teuluoedd am straeon o’u perthnasau a oedd yn rhan o’r rhyfel. Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys amrywiaeth eang o ffotograffau a chardiau post at anwyliaid, yn ogystal ag eitemau sy’n cynnwys darn o fisged, bidog Ffrengig, llyfrau sgrap, darnau o bapurau newydd a sawl peth arall diddorol.

Gobeithio y bydd yr arddangosfa hon yn ysbrydoli ein hymwelwyr i ddychwelyd adref ac ymchwilio i hanes eu teuluoedd ei hunain a sut yr oeddent yn rhan o’r Rhyfel Mawr.