DIGWYDDIADAU

Dyma Eich Treftadaeth

11/05/2014 10:30am - 11/05/2014 2:00pm

Arall

Bryngarw Country Park Brynmenyn g CF32 8UU

© Bryngarw House

© Bryngarw House

Nodi Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

 

Mynediad am ddim

Dewch i gwrdd â’ch Cymdeithasau Hanes a Threftadaeth Lleol, Siaradwyr Gwadd, Gweithdai Pypedwaith y Rhyfel Byd Cyntaf, Replica o Transh yn y Rhyfel Byd Cyntaf, Sgiliau Goroesi Milwyr.

Dewch i rannu eich Pethau Cofiadwy Hanesyddol.

Am fwy o wybodaeth: yiota.haralambos@bridgend.gov.uk     www.bridgendsheritage.co.uk

Trefnir y digwyddiad yma gan Reach, mewn partneriaeth gyda Chronfa Dreftadaeth y Loteri a Phen-y-bont ar Ogwr Ddigidol.