PROSIECTAU

Y BRITISH COUNCIL YN CYHOEDDI ADRODDIAD AR Y RHYFEL BYD CYNTAF

corpMae’r British Council wedi cyhoeddi adroddiad ar ymchwil bwysig newydd sy’n edrych ar agweddau rhyngwladol tuag at y Rhyfel Byd Cyntaf a’i oblygiadau. Mae Remember the World as well as the War (yn Saesneg yn unig) yn cynnig cyfoeth o waith ymchwil dadansoddol hanesyddol, ynghyd â chasgliadau arolwg, a gynhaliwyd gan YouGov, o agweddau trigolion saith gwlad: yr Aifft, Ffrainc, yr Almaen, India, Rwsia, Twrci a’r DU. Mae’n edrych ar ba mor bellgyrhaeddol fu effeithiau’r rhyfel a’i waddol ledled y byd, gan ofyn i bobl beth fyddai’r ffordd orau o goffáu’r rhyfel yn eu tyb nhw. Mae’r adroddiad yn cynnwys tablau hynod ddiddorol sy’n coladu ymatebion pobl i gwestiynau megis beth maent yn gwybod am y rhyfel, a beth yw’r effaith ar eu canfyddiadau o’r DU heddiw, ynghyd â llawer o gwestiynau eraill. Mae ynddo fapiau a siartiau a chrynodeb rhagorol o’r gwaddol rhyngwladol.

Bwriad y British Council wrth baratoi’r adroddiad hwn oedd cyfrannu at y modd y mae canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei gofio, drwy sbarduno trafodaeth am y gwahanol agweddau byd-eang ar y brwydro, ochr yn ochr â’r disgrifiadau mwy adnabyddus o Ffrynt y Gorllewin. Y gobaith yw y bydd hyn i gyd yn helpu i feithrin dealltwriaeth ymhlith pobl y DU o ran sut mae’r rhyfel yn cael ei gofio mewn rhannau eraill o’r byd, gan obeithio wedyn y bydd hynny’n helpu i gryfhau’r cysylltiadau rhwng y DU a’r gwledydd eraill hyn.

Dolenni cyswllt: