PROSIECTAU

Prosiect Cymru WW1

Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Source: The National Library of Wales

Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Source: The National Library of Wales

Mae prosiect Cymru WW1, dan arweiniad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn partneriaeth â llyfrgelloedd, casgliadau arbennig ac archifau Cymru, wedi cael £500,000 o gyllid gan y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth (JISC) er mwyn digideiddio swmp enfawr o ffynonellau uniongyrchol yn ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y prosiect yn agor y drws i gasgliad digidol unigryw sy’n datgelu ‘Hanes Cudd y Rhyfel Byd Cyntaf’ a’i effaith ar holl agweddau o fywyd, iaith a diwylliant Cymru. Bydd y prosiect yn digideiddio ffynonellau llawysgrifau a deunydd argraffedig yn ogystal â delweddau symudol, deunydd sain a lluniau. Ar hyn o bryd mae’r deunyddiau ffynhonnell hyn yn dameidiog ac yn aml nid oes modd eu gweld, ond drwy eu dwyn ynghyd byddant yn ffurfio adnodd unigryw a fydd o ddiddordeb gwirioneddol i ymchwilwyr, myfyrwyr a’r cyhoedd yng Nghymru a thu hwnt.

Datblygwyd y prosiect gan Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF). Mae’r casgliadau a gaiff eu digideiddio yn dod o’r Llyfrgell Genedlaethol, Casgliadau Arbennig Prifysgol Aberystwyth, Casgliadau Arbennig Prifysgol Bangor,

Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Source: The National Library of Wales

Ffynhonnell: Llyfrgell Genedlaethol Cymru / Source: The National Library of Wales

Casgliadau Arbennig y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe, Llyfrgell Prifysgol Caerdydd, Archifau BBC Cymru Wales ac archifau a swyddfeydd cofnodion lleol sy’n aelodau o Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru (ARCW). Bydd Casgliad y Werin Cymru yn casglu’r cynnwys a gynhyrchir gan gymunedau a haneswyr lleol a haneswyr teulu. Byddant hefyd yn digideiddio casgliadau personol drwy waith allgymorth ac yn targedu’r gwaith o ddigideiddio deunyddiau pwysig a fydd yn cyd-fynd ac yn cyfrannu at gasgliadau’r partneriaid addysg uwch. Bydd y casgliadau digidol unedig mawr a gynhyrchir yn cynrychioli profiad Cymru gyfan yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Detholwyd y cynnwys i’w ddigideiddio ar y cyd gydag academyddion yng Nghymru a thu hwnt, a bydd cynnyrch digidol y prosiect yn arwain at ddarganfyddiadau ymchwil newydd am Gymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Hefyd yn cael sylw yma – https://www.cymruncofio.org/the-national-library-of-wales-launches-the-welsh-experience-of-the-first-world-war/

Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.cymru1914.org