PROSIECTAU

Ymunwch â The Unremembered i goffáu’r Corfflu Llafur o’r Rhyfel Byd Cyntaf

The Unremembered project image (002)

Ymgyrch genedlaethol yw’r prosiect The Unremembered i gofio byddin o weithwyr y Rhyfel Byd Cyntaf – y Corfflu Llafur. Roedd y Corfflu Llafur yn coginio, glanhau, cario a gofalu am y milwyr ar y rheng flaen a thu ôl i linellau’r gelyn. Roeddynt yn adeiladu ffyrdd a rheilffyrdd, cario’r milwyr a oedd wedi’u hanafu a chladdu’r rhai a oedd wedi marw. Tsieineaidd, Canadaidd, Prydeinig, Indiaidd, mae hon yn stori fyd-eang. Bu farw llawer, ond nid yw llawer o’u cyfraniadau a’u haberth yn cael eu cydnabod bellach. Nhw yw’r Angof (Unrememberd).

Trwy garedigrwydd Cymdeithas  Siroedd Prydeinig

Trwy garedigrwydd Cymdeithas Siroedd Prydeinig

Mae 195 o feddi Corfflu Llafur yng Nghymru i gyd lle mae Milwyr Cyffredin, y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, gyrwyr, cogyddion, blaenoresau a mwy wedi’u claddu yno, gan gynnwys Corfflu Atodol Byddin y Frenhines Mari. Ymunwch â’ch cymuned leol a threfnu gweithgaredd i goffáu ymdrechion y Corfflu Llafur.

Mae’r prosiect ymgysylltiad y gymuned hwn yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o gyfraniad y Corfflu Llafur a chynnwys gwahanol safbwyntiau o ben baladr byd yn eich gweithgareddau coffa.

Sut i gymryd rhan

Gallai eich grŵp gymryd rhan drwy drefnu gweithgaredd i gofio ymdrechion y Corfflu Llafur. Defnyddiwch y gronfa ddata Unremembered i ddod o hyd i fedd Corfflu Llafur lleol a darganfod treftadaeth leol angof. Trefnwch bod eich grŵp yn ymgymryd â dargopio carreg fedd, gosodwch flodau neu chwaraewch Y Caniad Olaf ar offeryn. Dewch â’ch cymuned ynghyd gyda ddarlleniad o straeon y Corfflu Llafur o’r sgriptiau archif.

Mae cynllun ad-daliad treuliau ac adnoddau rhad ac am ddim ar gael i gymryd rhan yn y prosiect. Ceir rhagor o wybodaeth yn big-ideas.org ac anfonwch eich cais at y tîm Big Ideas yn theunremembered@big-ideas.org.

Ariennir The Unremembered gan Weinidog Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol y Deyrnas Unedig. Mae gan Big Ideas grant y Loteri Genedlaethol gan y Gronfa Loteri Fawr i ledaenu’r prosiect drwy’r DU.