Projects

07 / 04 / 2014

Cystadleuaeth Digriflunio’r Rhyfel Byd Cyntaf i YsgolionAnnwyl

Mae Cystadleuaeth Digriflunio’r Rhyfel Byd Cyntaf Prifysgol Caerdydd yn galw am geisiadau i gystadleuaeth genedlaethol i gynhyrchu cyfres o ddigrifluniau mewn ymateb i’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r ...

17 / 02 / 2014

The Royal British Legion – Every Man Remembered

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig.   1,117,077 Commonwealth Service men and women were killed during the First World War. The losses were f ...

17 / 02 / 2014

Y BRITISH COUNCIL YN CYHOEDDI ADRODDIAD AR Y RHYFEL BYD CYNTAF

Mae’r British Council wedi cyhoeddi adroddiad ar ymchwil bwysig newydd sy’n edrych ar agweddau rhyngwladol tuag at y Rhyfel Byd Cyntaf a’i oblygiadau. Mae Remember the World as well as the War ( ...

17 / 12 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn Helpu Llandudoch Rannu Hanesion Faciwîs

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) wedi rhoi grant £78,000 i “Hanes Llandoch” i nodi effaith y ddwy Ryfel Byd ar ardal Llandudoch, Sir Benfro ac i helpu dychwelyd y rheiny a ddaeth i’r ardal ...

10 / 10 / 2013

Prosiect amserol yn bwrw goleuni ar gartwnau’r Rhyfel Byd Cyntaf

Gwaith Rhyfel Byd Cyntaf un o gartwnyddion papur newydd mwyaf dylanwadol Cymru, J M Staniforth (1863-1921), fydd ffocws prosiect digidol dychmygus a arweinir gan Brifysgol Abertawe ac sydd wedi cael c ...