Projects

09 / 04 / 2018

Ymunwch â The Unremembered i goffáu’r Corfflu Llafur o’r Rhyfel Byd Cyntaf

Ymgyrch genedlaethol yw’r prosiect The Unremembered i gofio byddin o weithwyr y Rhyfel Byd Cyntaf – y Corfflu Llafur. Roedd y Corfflu Llafur yn coginio, glanhau, cario a gofalu am y milwyr ar ...

09 / 04 / 2018

Cofio clochyddion o Gymru a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Pan ganodd y clychau ar 11 Tachwedd 1918 roeddynt yn cyhoeddi diwedd y rhyfel mwyaf catastroffig a welodd y byd erioed. O’r niferoedd di-ri a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd 1,400 y ...

09 / 03 / 2018

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys

Cyllid ar gyfer cynnal a chadw, atgyweirio ac adfer i gofebion rhyfel Un canlyniad i Brosiect Cofebion Rhyfel Powys yw darparu cyllid ar gyfer rhaglen dreigl o waith cynnal a chadw, atgyweirio ac adfe ...

30 / 11 / 2017

Angle Community Plaques of Remembrance restoration

(Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig.) Angle Community Plaques of Remembrance restoration Angle is a small, predominantly rural community at the extre ...

01 / 08 / 2017

St Pauls Church in Wales WW1 Memorial Stained Glass Window restoration

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig. St Pauls Church in Grangtown, Cardiff is home to one of the largest and most impressive stained glass WW1 Memoria ...