Projects

17 / 02 / 2017

Menywod yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Yng ngwanwyn 2015 derbyniodd Archif Menywod Cymru / Women’s Archive of Wales grant CDL i gasglu a chadw cofnodion am fywydau menywod ledled Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Roeddent yn gweithio y ...

18 / 05 / 2016

Views of an Antique Land – Imaging Egypt and Palestine in the First World War

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig. We are pleased to announce that Cardiff University has received a grant from the Heritage Lottery Fund for the ...

13 / 05 / 2016

Llancarfan War Memorial refurbishment – Welsh Government Historic Environment Service (Cadw)’s War Memorial Grant Scheme

        Mae’r prosiect hwn yn rhan o Gynllun Grant Cofebion Rhyfel y Gwasanaeth Amgylchedd Hanesyddol (Cadw), Llywodraeth Cymru. Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer y ...

03 / 02 / 2016

Y Cymry yn Gallipoli a Chofeb Gallipoli yn Amgueddfa Firing Line

Roedd Amgueddfa Firing Line yng Nghastell Caerdydd yn falch i gynnal lansiad swyddogol Arddangosfa Y Cymry yn Gallipoli ar ddydd Iau 3 Rhagfyr 2015. Crëwyd yr arddangosfa deithiol gan Anne Pedley o A ...

07 / 12 / 2015

St Joseph’s Catholic School & Sixth Form Centre – Where did the soldiers from Wales fight during the First World War and how are they commemorated?

Mae’r prosiect hwn yn rhan o Cymru’n Cofio, sef un o raglenni Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig grantiau gwerth £1000 i ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae cyfle i bob ysgol uwchradd yng Nghymru wn ...