PROSIECTAU

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys

Cyllid ar gyfer cynnal a chadw, atgyweirio ac adfer i gofebion rhyfel

Un canlyniad i Brosiect Cofebion Rhyfel Powys yw darparu cyllid ar gyfer rhaglen dreigl o waith cynnal a chadw, atgyweirio ac adfer i gofebion Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhowys. Mae hyn i sicrhau eu hirhoedledd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Mae grantiau atgyweirio / adfer coffa rhyfel yn dal ar gael:

  • Grantiau o hyd at £ 5,000 y cofeb.
  • Grant am hyd at 90% o gost y gwaith.
  • Unrhyw fath o gofeb y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhowys yn gymwys, gan gynnwys cofebion rhyfel gyda Ail Rhyfel Byd / ychwanegiadau gwrthdaro eraill.
  • Y broses ymgeisio cyflym a hawdd.
  • Grantiau a ddyrennir ar sail y cyntaf i’r felin.

Cysylltwch â Nathan Davies, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys:
warmemorials@powys.gov.uk
https://www.powyswarmemorials.co.uk/hafan

Llwyddodd Cyngor Sir Powys i ddenu cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Prosiect Cofebion Rhyfel Powys 2014-18: Arwydd o Barch.

Mae nifer o elfennau i Brosiect Cofebion Rhyfel Powys, gan gynnwys:

  • Adnabod, cofnodi a mapio’r holl gofebion rhyfel ym Mhowys.
  • Annog a galluogi cymunedau lleol i wneud gwaith ymchwil ar y dynion a’r menywod a enwir ar y cofebion.
  • Cefnogi cymunedau lleol i wneud cais am gyllid prosiect i allu cynnal rhaglen o waith atgyweirio ac adnewyddu ar gofebion rhyfel, a’r ardal o’u cwmpas.
  • Datblygu cyfres o deithiau cerdded, gan gynnwys apiau ar gyfer dyfeisiau symudol, i alluogi pobl i ddarganfod cofebion rhyfel ym Mhowys.
  • Cyfrannu at brosiectau, digwyddiadau a mentrau eraill i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.