PROSIECTAU

Cofio clochyddion o Gymru a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Ringing Remembers 2Pan ganodd y clychau ar 11 Tachwedd 1918 roeddynt yn cyhoeddi diwedd y rhyfel mwyaf catastroffig a welodd y byd erioed. O’r niferoedd di-ri a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd 1,400 yn glochyddion o bob rhan o’r DU, gan gynnwys 38 o Gymru. Eleni, mae’r ymgyrch genedlaethol Ringing Remembers yn recriwtio 1,400 o glochyddion newydd i’w coffau, a bydd pawb sy’n cael eu recriwtio o’r newydd ledled y wlad yn cael y cyfle i ganu eu clychau gyda’i gilydd ar 11 Tachwedd 2018 (Diwrnod y Cadoediad) fel rhan o goffâd canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae 227 clochdy yng Nghymru o fewn pedwar urdd/cymdeithas, a chymdeithasau prifysgol yn Abertawe, Caerdydd, Glyndŵr, Aberystwyth a Bangor, felly rydych chi’n debygol o ddod o hyd i glochdy sy’n lleol i chi. Mae canu clychau yn arfer hyfryd, mae’n weithgaredd cymdeithasol sy’n ymarfer corfforol a meddyliol yn ogystal ag yn gelfyddyd, a gall pawb ei wneud. Am ragor o wybodaeth ac i gymryd rhan, ewch i dudalen Ringing Remembers yn big-ideas.org neu -bostiwch bells@big-ideas.org.

Mae Ringing Remembers yn cael ei gyllido gan y Gweinidog Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol y Deyrnas Unedig mewn cydweithrediad â Big Ideas a Central Council of Church Bell Ringers.