PROSIECTAU

Tull100 — Dim Rhwystrau

Tull100 project image NEW landscapeYmunwch â Tull100 a chymryd rhan yn her medalau Dim Rhwystrau er mwyn gwneud eich cymuned yn fwy cynhwysol a gwrthwynebu gwahaniaethu. Mae Tull100 yn dathlu ac yn coffáu Walter Tull, sef un o bêl-droedwyr proffesiynol du cyntaf o Brydain a’r person cyntaf o dreftadaeth ddu i ddod yn swyddog ym Myddin Prydain. Ymunwch â gemau pêl-droed, cynhaliwch drafodaethau ynglŷn â’r hyn y mae Dim Rhwystrau yn ei olygu, gwnewch furluniau, ysgrifennwch lythyron, ymhlith nifer o bethau eraill.

Mae adnoddau am ddim a chynllun treuliau ar gael. Dysgwch fwy yma big-ideas.org/project/tull100

Os oes gennych ddiddordeb yn y prosiect a hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â susan.dalloe@big-ideas.org