PROSIECTAU

Ysgol Gyfun Ystalfera – Cofio’r Cewri

Events and News feature holding image - 220x140Mae’r prosiect hwn yn rhan o Cymru’n Cofio, sef un o raglenni Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig grantiau gwerth £1000 i ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae cyfle i bob ysgol uwchradd yng Nghymru wneud cais am £1,000 i ddatblygu prosiectau creadigol ac arloesol i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. I gael rhagor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, cliciwch yma.

* Darparwyd yr holl destun gan yr ysgol

Ein syniad:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - Logo

Cofio’r Cewri – Ymchwil i, a hysbysu cyfraniadau cyn ddisgyblion a’r cylch yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Bydd y dysgwyr yn dysgu am brofiadau pobl o’u hardal yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, gyda ffocws ar hanes teuluoedd ac ymchwil i gofeb ysgol. Fel rhan o’r dysgu byddant yn dod i ddeall yn well amodau yn ystod y rhyfel a rhesymau pam aeth filwyr i ymladd, eu profiadau, a’r effaith ar gymunedau lleol. Bydd ymweliad i Feysydd y Brwydro gan gynnwys Ypres ac ardal y Somme yn rhan allweddol o hyn.

Yn dilyn hyn byddwn yn ymweld ag ardaloedd y brwydro yng ngwlad Belg a Ffrainc. Bydd y daith yn cynnwys mynychu seremoni ‘Last Post’ yn Ypres ynghyd ag ymweliad i fedd Hedd Wyn. Yna byddwn yn symud ymlaen i ardal y Somme gan ddysgu am brofiadau’r Gatrawd Gymreig yng Nghoed Mametz ag ymweliad i Gofeb Thiepval.