PROSIECTAU

Ysgol Tryfan: Profiadau milwyr ardal Bangor yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Events and News feature holding image - 220x140Mae’r prosiect hwn yn rhan o Cymru’n Cofio, sef un o raglenni Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig grantiau gwerth £1000 i ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae cyfle i bob ysgol uwchradd yng Nghymru wneud cais am £1,000 i ddatblygu prosiectau creadigol ac arloesol i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. I gael rhagor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, cliciwch yma.

* Darparwyd yr holl destun gan yr ysgol

Ein syniad:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - Logo

Bydd y dysgwyr yn dysgu am brofiadau milwyr Cymreig yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac yn cynnal ymchwil i filwyr lleol a fu farw trwy gydweithio â’r Amgueddfa Ffiwsilwyr Cymreig. Byddant yn creu cofnod o’r profiadau a fydd ar gael am genedlaethau i ddisgyblion yr ysgol a’r gymuned ehangach.

 

 

Y dysgwyr fydd yn cymryd rhan:

  • Disgyblion Blwyddyn 7 (tua 80)
  • Disgyblion Blwyddyn 8 (tua 80)