PROSIECTAU

Ysgol y Moelwyn – Astudiaeth ar gefndir a hanes Hedd Wyn a naws y cyfnod yr oedd yn byw ynddo

Events and News feature holding image - 220x140Mae’r prosiect hwn yn rhan o Cymru’n Cofio, sef un o raglenni Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig grantiau gwerth £1000 i ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae cyfle i bob ysgol uwchradd yng Nghymru wneud cais am £1,000 i ddatblygu prosiectau creadigol ac arloesol i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf. I gael rhagor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, cliciwch yma.

* Darparwyd yr holl destun gan yr ysgol

Ein syniad:

111024 - WG_Funded_land_mono jpg - LogoBydd disgyblion yn dysgu, ac yn ennill dealltwriaeth ac empathi am:

–       Naws cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf.

–       Emosiynau a thensiynau cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf.

–       Digwyddiadau llinell amser allweddol y cyfnod o fewn y gymuned leol.

–       Hanes a bywyd Hedd Wyn.

–       Cymodi ar sail ein profiadau o’r gorffennol.