DEWISIADAU HIDLO
Hidlwyr cymhwysol: CAEL GWARED POB

Taith Feicio Pentrefi Diolchgar

Arall

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD: 27/07/2013 - 04/08/2013

Bydd Taith Feicio Pentrefi Diolchgar yn cynnwys tîm o yrwyr beiciau modur a fydd yn ymweld â phob un o’r 51 o Bentrefi Diolchgar ar draws y Deyrnas Unedig. Bydd y  tîm yn teithio 2,500 o filltir ...

GWELD AR Y MAP

Taith feicio i goffáu Hedd Wyn

North Wales Rugby Choir on behalf of the Welsh Memorial in Flanders Campaign

Arall

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD: 05/09/2013 - 14/09/2013

Mudiad / Grŵp: Côr Rygbi Gogledd Cymru i godi arian ar gyfer Cofeb i’r milwyr o Gymru a fu farw yn Fflandrys Ym mis Medi 2013, bydd aelodau o Gôr Rygbi Gogledd Cymru yn beicio o Fangor i Pilkem, ...

GWELD AR Y MAP

Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint yn cynnal Diwrnod Agored ar thema’r Rhyfel Byd Cyntaf

Arddangosfa, Arall

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD: 14/09/2013 - 14/09/2013

Mae Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint yn cynnal Diwrnod Agored ar thema’r Rhyfel Byd Cyntaf ddydd Sadwrn 14 Medi rhwng 10am a 2pm yn yr Hen Reithordy, Penarlâg. Bydd y diwrnod yn cynnwys teithiau tywy ...

GWELD AR Y MAP

Ypres: Birthplace of WMD

Sgwrs / Darlith

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD: 07/11/2013 - 07/11/2013

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig.   At Blaenavon World Heritage Centre, 7pm  Thursday 7th November,  Tim Davies will present a poignant talk ...

GWELD AR Y MAP

Gwasanaeth Coffa yn Sain Ffagan

Arddangosfa, Gwasanaeth, Sgwrs / Darlith

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD: 09/11/2013 - 09/11/2013

Ar ddydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2013, caiff Gwasanaeth Coffa ei gynnal ger Cofeb Ryfel Trecelyn – a saif bellach yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ymhlith y gynulleidfa am 10.50am bydd y Dirprwy Arg ...

GWELD AR Y MAP