Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

09 / 09 / 2019

Amgueddfa yng Nghaernarfon yn anrhydeddu aberth y Cymry Brenhinol yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yng Nghastell Caernarfon wedi lansio cyfleuster ymchwil unigryw i anrhydeddu’r rhai a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r ba ...

David Lloyd George yn yr Salon de l’Horloge, Quai d'Orsay, 1919.

28 / 06 / 2019

David Lloyd George, Cytundeb Versailles a Chynghrair y Cenhedloedd

Mae 28 Mehefin 2019 yn nodi 100 mlynedd ers llofnodi Cytundeb Versailles a ddaeth â’r Rhyfel Byd Cyntaf i ben yn swyddogol ac arweiniodd at greu Cynghrair y Cenhedloedd. Ar gyfer blwyddyn olaf Rhag ...

29 / 05 / 2019

GŴYL GREGYNOG 2019: GWELEDIGAETH

22–30 Mehefin 2019 Rhaglen Gwyl Gregynog 2019 Aberystwyth yw canolbwynt y sylw wrth i Ŵyl Gregynog ddathlu gweledigaeth Gwendoline, Margaret a David Davies am fyd gwell, wedi’i wreiddio’n ddwfn ...

Neuadd Gregynog - Gregynog Hall

18 / 04 / 2019

GŴYL GREGYNOG 2019: GWELEDIGAETH

GŴYL GREGYNOG 2019: GWELEDIGAETH 22–30 Mehefin 2019 Mae Gŵyl Gregynog, gŵyl gerddoriaeth glasurol hynaf Cymru, yn dychwelyd ym mis Mehefin gyda’i chyfuniad traddodiadol o ddigwyddiadau hafaidd ...

11 / 11 / 2018

“Bydd gwaddol eu haberth yn para am byth” – Y Prif Weinidog yn nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn nodi heddiw ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf mewn Gwasanaeth Cenedlaethol o Ddiolchgarwch yn Eglwys Gadeiriol Llandaf. Bydd Iarll ac Iarlles Wessex yn br ...