Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

09 / 11 / 2018

Cyfle Datblygiad Personol gyda Thâl i Fardd

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig cyfle i fardd sy’n newydd i faes cynnal gweithdai i gyd-arwain prosiect ar gyfer pobl ifanc rhwng 11-14 oed ar y cyd â bardd sy’n hwylusydd gweithdai profiadol, y ...

09 / 11 / 2018

Cadw yn rhestru cofebion rhyfel prin wrth i Gymru gofio diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf

  Mae Gwn y Garth, sy’n un o’r gynnau troffi Almaenig olaf o’r Rhyfel Byd Cyntaf sydd wedi goroesi ym Mhrydain, wedi’i restru gan Cadw erbyn canmlwyddiant diwedd y rhyfel ...

05 / 11 / 2018

COLLEDION CYMREIG O’R RHYFEL BYD CYNTAF I’W COFFÁU GYDA PHORTREADAU TYWOD AR DRAETHAU LEDLED CYMRU YNG NGHOMISIWN CADOEDIAD DANNY BOYLE

Cyhoeddwyd heddiw y bydd pedwar o Gymru a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael eu coffáu gan bortreadau tywod graddfa fawr ar gyfer comisiwn Cadoediad Danny Boyle, Pages of the Sea ...

31 / 10 / 2018

Cofio Cyfraniad Cricieth 4-11 Tachwedd 2018 – 100 mlynedd ers diweddu’r Rhyfel Mawr

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau yn ystod Wythnos y Cofio 2018, o ddydd Sul 4ydd  Tachwedd tan yr 11 eg.  Blwyddyn yn ôl derbyniodd  Cyngor Tref Cricieth grant £10,000 gan Gronfa Dreftadaeth y Lot ...

22 / 10 / 2018

Y perfformiad cyntaf ar gân yn y byd o waith newydd gan Gelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn cynnwys geiriau gan gyn-Archesgob Caergaint

Dr Rowan Williams sydd wedi darparu’r geiriau ar gyfer Sorrows of the Somme, darn cerddorfaol a chorawl newydd gan y cyfansoddwr o Gymro Brian Hughes. Darn comisiwn i Cymru’n Cofio Wales Remembers ...