Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

07 / 01 / 2014

Cais am wybodaeth – Ffurflenni Hysbysu ynghylch Gweithgareddau Coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 wrthi’n crynhoi ac yn rhannu gwybodaeth am weithgareddau sy’n coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n digwydd yng Nghymru, boed ar lefel leol ...

19 / 12 / 2013

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – ADFER COFEB I’R 38AIN ADRAN (GYMREIG) YNG NGHOED MAMETZ

Cafodd Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad ei gomisiynu gan Gangen De Cymru o Gymdeithas Ffrynt y Gorllewin i adfer y Gofeb i’r 38ain Adran (Gymreig) yng Nghoed Mametz yn gynharach eleni. Mae gweithg ...

11 / 12 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn Helpu Llandudoch Rannu Hanesion Faciwîs

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) wedi rhoi grant £78,000 i “Hanes Llandoch” i nodi effaith y ddwy Ryfel Byd ar ardal Llandudoch, Sir Benfro ac i helpu dychwelyd y rheiny a ddaeth i’r ardal ...

28 / 11 / 2013

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn lansio ‘Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig’

Lansiwyd archif ddigidol unigryw, Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig (cymru1914.org) yn Y Coleg Merthyr Tudful heddiw. Datblygwyd Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig gan bartneriaeth wedi ...

08 / 11 / 2013

Amgueddfa Cymru yn cyhoeddi ei rhaglen bedair mlynedd i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Ar ddydd Sadwrn, 9 Tachwedd 2013, caiff Gwasanaeth Coffa ei gynnal ger Cofeb Ryfel Trecelyn – a saif bellach yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Ymhlith y gynulleidfa am 10.50am bydd y Dirprwy Arg ...