Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

04 / 11 / 2013

Ymgyrch Pabi’r Lleng Brydeinig Frenhinol mewn Partneriaeth â B&Q

Yn ystod yr ymgyrch genedlaethol bydd y Lleng yn gofyn i’r cyhoedd ac awdurdodau lleol brynu hadau pabi Fflandrys o B&Q i blannu yn eu tir eu hunain. Bydd yr ymgyrch yn gorchuddio’r D ...

28 / 10 / 2013

Y Prif Weinidog yn lansio rhaglen goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru ac yn cyhoeddi £850 mil i’w wario ar adnoddau addysgol i gofio’r rhyfel

Mae Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918, y Rhaglen Fframwaith i Goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru, wedi cael ei lansio’n swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones. Cyhoeddodd y Prif W ...

27 / 10 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri: Cynorthwyo Cymru i Gofio 100 Mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf

I gyd-fynd â chyhoeddiad gan y Prif Weinidog ar raglen eang o weithgareddau i goffau’r Rhyfel Byd Cyntaf, mae CDL yn cadarnhau ei ymrwymiad parhaol i gynorthwyo pobl Cymru cofio a rhannu storiâu a ...

10 / 10 / 2013

Grant CDL i brosiect Rhyfel Byd Cyntaf Ysgol Maes Garmon

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn rhoi £10,000 i Ysgol Maes Garmon, Sir y Fflint a fydd yn caniatáu i ddisgyblion yr ysgol ymchwilio effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar drigolion yr ardal.   Bydd y gr ...

30 / 09 / 2013

Cronfa Dreftadaeth y Loteri’n helpu Rhymni ‘Cofio’r rhai a Gollwyd’

Mi fydd grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) i Rhymney Comprehensive School yn galluogi disgyblion a phobl leol i ddysgu am dreftadaeth Rhyfel Byd Cyntaf y gymuned.  Fel rhan o raglen CDL Rhyf ...