Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

19 / 09 / 2013

Ymweliad y Prif Weinidog â gogledd Ffrainc i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf yn parhau

Bydd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, yn ymweld â maes brwydr y Somme heddiw (19 Medi) fel rhan o daith o amgylch meysydd brwydrau gogledd Ffrainc a Gwlad Belg ar ddechrau’r rhaglen Gymreig i goff ...

18 / 09 / 2013

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi cefnogaeth ar gyfer Cofeb newydd y Cymry ar gyfer y Rhyfel Byd Cyntaf

Heddiw (18 Medi), bydd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, yn cyhoeddi cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cofeb newydd yng Ngwlad Belg i goffáu’r Cymry a wasanaethodd yn ystod y Rhyfel B ...

05 / 09 / 2013

Cymru’n cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf – Ymweliad Prif Weinidog Cymru

Cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, y bydd yn ymweld â Gwlad Belg a Ffrainc yn ddiweddarach yn y mis i roi cychwyn ar raglen Cymru i goffáu can mlynedd ers dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf yn ...

04 / 08 / 2013

Arian Loteri yn helpu Aberhonddu i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi rhoi grant i helpu Aberhonddu i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf – y grant cyntaf yng Nghymru fel rhan o’r rhaglen Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw.  Mae’r grant ...

11 / 07 / 2013

Llywodraeth Cymru i gyfrannu at y gwaith o ailwampio

 Mae cofeb i filwyr Cymru yng ngogledd Ffrainc yn mynd i gael ei hailwampio ac mae Llywodraeth Cymru yn mynd i roi cymorth ariannol i’r gwaith. Mae John Griffiths, y Gweinidog Diwylliant, wedi cyho ...