Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

20 / 12 / 2017

WomensWork100

2018 marks the end of the international commemorations of the First World War. Since 2014, events and activities around the globe have connected people with the impact of 1914-1918: on the world, nati ...

13 / 11 / 2017

Barddoniaeth Colled – Preswyliad Llenyddol Tŷ Newydd

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bydd bardd o Antwerp, Peter Theunynck yn cyflawni preswyliad llenyddol yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn ystod mis Tachwedd eleni. Mae’r preswyliad ...

11 / 11 / 2017

Kirsty Williams yn cyhoeddi grantiau o hyd at £1,000 i ysgolion fynd i ddigwyddiadau ar gyfer cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn gallu gwneud cais am gyllid o hyd at £1,000, er mwyn mynd i berfformiadau ac arddangosfeydd sy’n seilie ...

12 / 10 / 2017

Fflandrys – Cymru Symposiwm ar y Rhyfel Byd Cyntaf

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd 9 Tachwedd 2017, 8.45am – 5.45pm Cynhelir y symposiwm undydd hwn ar brofiadau pobl o Gymru a Fflandrys yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, a noddir gan Brifysgol Caerdydd, ...

14 / 09 / 2017

Barddoniaeth Colled, Y Gadair Wag

Mae Llenyddiaeth Cymru mewn partneriaeth â Rhaglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf Llywodraeth Cymru Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 wedi comisiynu sioe amlgyfrwng newydd ar fywyd a gwait ...