Newyddion

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

06 / 09 / 2017

Prif Weinidog Cymru yn agor Yr Ysgwrn

Heddiw, agorir Yr Ysgwrn yn swyddogol gan Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AM, Prif Weinidog Cymru, yng nghwmni Gerald Williams, nai’r bardd enwog a’r milwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn. Y ...

05 / 09 / 2017

GALWAD AM DDIGWYDDIADAU AR GYFER RHAGLEN 2018

Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio ar lyfryn Rhaglen 2018 Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 ac yn apelio am ddigwyddiadau y gellir eu defnyddio. Rhaglen 2018 fydd y diweddaraf me ...

17 / 08 / 2017

Gwasanaeth Coffa Cymreig Cenedlaethol yn Langemark

Ar 31 Gorffennaf 2017, cynhaliodd Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914 – 1918 Gyfarfod Coffa Cymreig Cenedlaethol yn Langemark, Gwlad Belg, i anrhydeddu y 3,000 o filwyr o Gymru a fu farw neu a anaf ...

31 / 07 / 2017

Prif Weinidog Cymru yn coffáu 100 mlynedd ers Brwydr Passchendaele

Bydd Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru yn cael ei gynnal yn ddiweddarach heddiw yn Langemark, Gwlad Belg, i dalu teyrnged i’r 3000 o filwyr o Gymru a gollodd eu bywydau neu a anafwyd ym Mrwydr Pas ...

01 / 06 / 2017

Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) – 31 Gorffennaf diweddariad ar gofrestru

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cofrestru i fynychu Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Trydedd Frwydr Ypres (Passchendaele) ger Cofeb y Cymry yn Fflandrys, Langemark.    Rydym wrthi’n anfon y ticed ...