Datganiad Preifatrwydd a Chwcis

Diogelu Data

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych chi, ac rydym yn defnyddio technolegau newydd a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data. Mae gweddill y datganiad hwn yn ymroddedig i wneud yn glir pan fyddwn yn casglu gwybodaeth bersonol a bydd yn egluro’r hyn rydym yn bwriadu ei wneud.

Mae cymruncofio.org yn wefan a ddatblygwyd ac a gynhelir ar gyfer Llywodraeth Cymru gan y Casgliad y Werin Cymru (CYW). Mae Casgliad y Wwerin Cymru yn bartneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol a’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Ni fydd cymruncofio.org yn defnyddio’ch data at unrhyw ddiben heblaw am reolaeth chynnal a chadw’r wefan/archifau a chyfathrebu â chi. Er ein bod yn defnyddio trydydd parti i’n helpu ni i gyflwyno’r gwasanaeth, ni allant ddefnyddio’ch data at unrhyw ddiben arall.

 

Eich hawliau

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni ac fel unigolyn mae gennych nifer o hawliau. Gallwch chi:

  • cael mynediad a chopi o’ch data ar gais;
  • gofyn i ni newid data anghywir neu anghyflawn;
  • gofyn i ni ddileu neu roi’r gorau i brosesu eich data lle rydym yn dibynnu ar naill ai’ch caniatâd neu ein buddiannau cyfreithlon ein hunain fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu.

Rydym yn cymryd unrhyw gwynion a gawn am hyn yn ddifrifol iawn. Rydym yn annog pobl i ddod â’n sylw ato os ydynt o’r farn bod ein casgliad neu ddefnydd o wybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol. Byddem hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer gwella ein gweithdrefnau.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd yr ydym yn defnyddio’ch data, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data dros Ebost neu ysgrifennwch at:

Casgliad y Werin Cymru

G/O Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aberystwyth, Ceredigion SY23 3B

I ddeall mwy am eich hawliau, darllenwch Your Data Matters, gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

 

Ein defnydd o gwcis

Ni ddefnyddir y cwcis rydym yn eu defnyddio i adnabod chi yn bersonol, a gallwch chi reoli neu ddileu’r ffeiliau hyn os ydych chi’n dymuno o fewn gosodiadau eich porwr (gweld Dileu Cwcis, isod). Dyma restr o’r cwcis a osodir gan y wefan hon a’r gwasanaethau trydydd parti a ddefnyddiwn:

Cwcis hanfodol i reoli eich ymweliad cyfredol

 

Enw

Terfynu

Pwrpas

_cfduid

1 blwyddyn

Hanfodol i ddefnyddio’r wefan yng nghyffredinol

has_js

Pan fyddwch yn cau’r porwr

Hanfodol i bori’r wefan

 

Mesur defnydd o’r wefan

Enw

Terfynu

Pwrpas

_ga

1 blwyddyn

Hysbysu ni ar batrymau defnyddwyr i wneud gwelliannau: Google Analytics

_gat

Pan fyddwch yn cau’r porwr

Hysbysu ni ar batrymau defnyddwyr i wneud gwelliannaus: Google Analytics

_gid

Pan fyddwch yn cau’r porwr

Hysbysu ni ar batrymau defnyddwyr i wneud gwelliannaus: Google Analytics

 

Rhagor o wybodaeth

Dileu Cwcis

Mae cwcis hanfodol yn galluogi ymarferoldeb craidd megis llywio tudalen a mynediad i ardaloedd diogel. Ni all y wefan weithredu’n iawn heb y rhain, fodd bynnag, gellir eu hanabledd trwy newid dewisiadau eich porwr, ewch i All About Cookies am ragor o wybodaeth a sut i’w rheoli.

Mesur a pherfformio: defnyddio cwcis trydydd parti

Rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log safonol ar y rhyngrwyd a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr. Gwnawn hyn i ddarganfod pethau megis nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau’r safle. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei phrosesu’n unig mewn ffordd ddienw nad yw’n nodi unrhyw un yn unigol. I ddeall mwy ar y cwcis a osodir gan Google Analytics neu optio allan.

Monitro ac Amddiffyn

Rydym yn defnyddio systemau a gwasanaethau trydydd parti i ddiogelu ein systemau a’n staff. Mae’r systemau a’r gwasanaethau hyn yn monitro’r systemau, negeseuon Ebost a’r ffeiliau a anfonir atom ar gyfer bygythiadau fel firysau, meddalwedd maleisus neu gynnwys amhriodol arall. Cofiwch fod gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod unrhyw e-bost yr ydych yn ei anfon o fewn ffiniau’r gyfraith.

Gwasanaethau Rhwydweithio Cymdeithasol Trydydd Parti

Os ydych chi’n dewis defnyddio gwasanaethau rhwydweithio cymdeithasol ar ein gwefan, bydd cwcis gan wefannau trydydd parti fel Facebook, Google a Twitter yn cael eu harbed ar eich cyfrifiadur. Caiff y rhain eu defnyddio i ddarparu ffwythiannau ychwanegol, fel eich galluogi i ‘Hoffi’ neu rannu erthygl, blog neu ddigwyddiad ar ein gwefan. Am fwy o reolaeth dros gwcis allanol, gweler: