Prosiectau

Ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd cymunedau a sefydliadau ar draws Cymru yn datblygu amrywiaeth eang o brosiectau.  Os ydych chi’n cynllunio unrhyw brosiectau, cysylltwch â ni yma.

*Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys allanol.  Ni allwn eich sicrhau fod deunydd a grëwyd gan unigolion neu sefydliadau allanol ar gael yn ddwyieithiog.

Ysgol Maes Garmon – Beth oedd effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar drigolion Sir y Fflint?

Mae’r prosiect hwn yn rhan o Cymru’n Cofio, sef un o raglenni Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig grantiau gwerth £1000 i ysgolion uwchradd yng Nghymru. Mae cyfle i bob ysgol uwchradd yng Nghymru wn ...

Cofebion Rhyfel Sir y Fflint

Mae cofeb rithwir ar gyfer yr 21ain ganrif ar gyfer y rhai a fu farw yn y Rhyfel Mawr 1914 -18 ac yn cael eu cofio ar gofebion rhyfel Sir y Fflint, Gogledd Cymru, y DU. Ym mis Ebrill 2014, dyfarnwyd g ...

Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig – Wynebau WW1

Rydym yn ceisio dod a milwyr y FfBC a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn ȏl at ei gilydd. Rydym yn chwilio am luniau y milwyr ddaru ddisgyn er mwyn eu harddangos yn yr Amgueddfa yng Nghaern ...

Potential upcoming European Commission funding available for European remembrance projects

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig. The European Commission (EC) has announced a new funding package called ‘European remembrance’, the final ...

Swansea & District Writers’ Circle inaugural short story competition

Darparwyd yr eitem hon i Cymru’n Cofio Wales Remembers 1914-1918 yn Saesneg yn unig.   To commemorate the centenary of the outbreak of WW1, Swansea & District Writers’ Circle have ...